تحلیل سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه با توجه به روند و سرعت تحولات منطقه بسیار مشکل است ، به ویژه آنکه پژوهشگران در پی آسیب شناسی نیز باشند. نوشتار حاضر ، با اذعان به دشواری چنین مطالعه ای و تأکید بر موفقیت های ایران در دو دهه ی اخیر در صدد آسیب شناسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برآمده است ، یعنی شناسایی عوارضی که گاه مانع از تحقق بعضی از اهداف و منافع این کشور شده است.


نویسنده با ذکر الزامات و ویژگی های سیاست خارجی مطلوب ، چهارچوبی برای ارزیابی سیاست خارجی ایران در نظر می گیرد و بر اساس آن یازده آسیب را بر می شمرد که بعضی از این آسیب ها ناشی از محدودیت های ماهوی و برخی نشأت گرفته از مشکلات شکلی است. از دید نویسنده ، ترکیب این مشکلات و موانع موجب شده است که سیاست خارجی ایران از وضع آرمانی و مطلوب دور شود و برای افزایش موفقیت چاره ای جز رفع این آسیب ها نیست.


توضیح : مقاله ذیل با عنوان اولیه « آسیب شناسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی » در اختیار فصلنامه مطالعات خاورمیانه قرار داده شد ، ولی با صلاحدید تحریریه فصلنامه با عنوان « سیاست خارجی ایران ، روندها و بازتابها » در پاییز 1381 منتشر شد . بعدها و در کتاب «چهارچوبی مفهومی برای ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» بطور مفصل تر به این مبحث پرداخته شده است. کتاب مذکور در سال 1387 و توسط مرکز تحقیقاتاستراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و با همکاری دانشگاه آزاد منتشر شده است.


دریافت متن کامل مقاله

منبع : سید جلال دهقانی فیروز آبادی |آسیب شناسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
برچسب ها : خارجی ,سیاست ,آسیب ,اسلامی ,جمهوری ,شناسی ,سیاست خارجی ,خارجی جمهوری ,جمهوری اسلامی ,آسیب شناسی ,خارجی ایران ,سیاست خارجی جمهوری ,خارجی جمهوری ا