با آغاز دوران اصول گرایی در جمهوری اسلامی، رویکرد گفتاری و رفتاری ایران در عرصة سیاست خارجی متحول گشت. سؤال اصلی نوشتار پیش روی آن است که :


علت تغییر در رویکرد سیاست خارجی اصول گرایان چیست؟


به عنوان فرضیه اصلی استدلال می شود که : احساس ناامنی هستی شناختی منجر به صورت بندی مجدد منابع هویت سازِ سیاست خارجی و در نتیجه تغییر در رویکرد اصول گرایان به عرصه خارجی شده است.

این مقاله همچنین به واکاوی دیپلماسی هسته ای اصول گرایان به عنوان مهمترین جلوه این تغییر رویکرد می پردازد.


نویسنده همکار : جناب وحید نوری


انتشار در : فصلنامه مطالعات راهبردی ، زمستان 1391 ، شماره 57


دریافت متن کامل مقاله

منبع : سید جلال دهقانی فیروز آبادی |امنیت هستی شناختی در سیاست خارجی دوران اصول گرایی
برچسب ها : خارجی ,اصول ,سیاست ,رویکرد ,گرایان ,تغییر ,سیاست خارجی ,اصول گرایان ,هستی شناختی ,دوران اصول ,اصول گرایی